Het BIT

websize bitIn Den Haag is sinds de jaren ’80 buurtpreventie actief. Bewoners houden een oogje in het zeil en werken aan het verbeteren van de veiligheid van hun buurt en wijk.

In Kortenbos is men op zoek naar vrijwilligers voor het Buurtpreventie Team.

Wat doen de leden van een Buurtpreventie Team?
- Zij maken 1 maal per 2 weken ’s avonds een wandeling door de buurt;
- letten op overlastgevende situaties;
- spreken mensen aan én zijn zelf aanspreekbaar;
- noteren kapotte verlichting en rondslingerend vuil;
- geven klachten en signalen door aan politie, corporatie of gemeente;
- beschikken over herkenbare kleding en communicatieapparatuur;
- krijgen een training

Wilt u dit zelf een keer ervaren? Loop dan mee met een proefwandeling! De wandeling vindt plaats onder begeleiding van de wijkagent. Opgeven voor een proefwandeling kan bij Zier Pronk.

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met: Zier Pronk of download het visitekaartje