Stand van zaken verkeersplan Centrum-Noord.

Foto update met tekst maatregelen
Sinds ons artikel in de wijkkrant van april/mei van dit jaar is het voorstel van de werkgroep door de gemeenteraad goedgekeurd, wel met een flink aantal amendementen (voor details zie het artikel op de website d.d. 8 juni j.l.). Hiermee is het werk van de werkgroep gedaan en start een nieuwe fase: de uitvoering. Die uitvoering wordt begeleid en gemonitord door dezelfde groep mensen.

27c41998 be3c 446f 9815 cce33c7b2a63 omleidingskaart parallelweg v5b met winkelwagen onlineIn april 2019 informeert de gemeente de gemeenteraad over
verkeersmaatregelen in de Schilderswijk en Stationsbuurt. De belangrijkste
maatregelen zijn het afsluiten van de Hoefkade tussen Fannius
Scholtenstraat (zeg maar Oranjeplein) en Naaldwijksestraat (dat is dus in
wezen een “knip”) en van de Parallelweg tussen viaduct De Put en station
Hollands Spoor. Voor de afsluitingen is toestemming gegeven volgens een
formeel verkeersbesluit. Dit betekent dat het besluit ter inzage heeft
gelegen en dat belanghebbenden erop konden reageren. Dit is ook
gebeurd; B.en W. heeft alle reacties en suggestie beoordeeld en waar
mogelijk het plan daarop aangepast. De gemeente heeft vooraf ook met
bewoners- en ondernemersorganisaties gesproken en inloopavonden
georganiseerd. De gevolgde procedure was ongetwijfeld correct. Meer
informatie, incl. ingebrachte vragen, zijn te vinden in het bestuurlijk stuk
RIS303201.
Een inbreng en de reactie daarop van de gemeente is voor Kortenbos ook
van belang: er wordt een toename van het verkeer op de Vaillantlaan
verwacht. De gemeente belooft een “verkenning”, waarin alle aspecten van
die toename worden onderzocht. De uitslag van die verkenning werd in het
najaar verwacht. Maar voor zover ons bekend is die uitslag er nog niet.
Inmiddels zijn de afsluitingen van kracht geworden en hebben geleid tot
chaos een lange omwegen. Inwoners hebben een petitie gestart om de
afsluitingen ongedaan te maken.
Ook hier weer hetzelfde verhaal: lange omwegen en dus meer auto’s en
dus luchtvervuiling elders.

Auteur: Ben Schotel, vice-voorzitter WO Kortenbos

Lees ook:

https://www.ad.nl/den-haag/schilderswijk-schrikt-van-gevolgen-afsluitingen-en-komt-in-opstand-de-fiets-is-geen-wondermiddel~a902cfa4/

Foto met tekst maatregelen


Er liggen plannen klaar voor een bijzonder pakket maatregelen aangaande de kwaliteitsverbetering van de routes naar Centrum Noord. Ook de Wijkorganisatie Kortenbos spreekt mee  bij de opstelling van een concept(!)-advies. Vanaf 29 juni 2020 stellen wij op onze website de informatie daarover beschikbaar. Via andere media kunt u ook direct doorklikken naar deze informatie. En natuurlijk kunt u ons NU al mailen over dit onderwerp op emailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Foto update met tekst maatregelen

STAND VAN ZAKEN PROJECT CENTRUM-NOORD.

We hebben inmiddels al flink wat reacties gekregen op het project Centrum- Noord. Op een enkele reactie na (6 juli 2020) ondersteunen ze onze afwijzing van het instellen van eenrichtingsverkeer bij het Scheveningse Veer. Velen van de indieners komen ook met goede argumenten en soms zelfs met alternatieven.Wij zijn daar erg blij mee.

Maar we willen nog veel meer reacties, want we willen de gemeente laten zien dat heel Kortenbos tegen deze maatregel is.

Daarom Kortenbossers: laat massaal van je horen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en “zegt het voort, zegt het voort”!

Tijdens de laatste (video)vergadering van de werkgroep heeft deze uiteindelijk, en tot onze grote tevredenheid, ingestemd met de wens van vrijwel alle partijen aan “onze” kant van het gebied om de aanbieding van het advies aan de wethouder tot september uit te stellen om voldoende tijd te hebben onze achterban te raadplegen.

Dat betekent dat wij voordien ons commentaar moeten hebben ingediend. Dat commentaar zal absoluut een afwijzing van de eenrichtings- verkeermaatregel bevatten. Het wordt op de website geplaatst alvorens te worden ingediend.

En daar moeten we meteen het volgende over zeggen: er bestaat een gerede kans dat deze maatregel toch in het pakket terecht komt. Het bestuur van de wijkorganisatie is van mening dat Kortenbos dan uit het project moet stappen en haar belangen langs andere wegen bij de gemeente verdedigen. Wij hopen daarin niet alleen te staan, maar dit dan samen kunnen doen met andere partijen in dezelfde situatie.

Wij vinden het belangrijk  een fysieke mogelijkheid tot vraag-en antwoord te hebben; in verschillende van de ontvangen reacties wordt daar ook om gevraagd. Wij willen dan ook, zo mogelijk nog in juli, een wijkberaad organiseren (of meer dan een, als de geldende coronamaatregelen dat nodig maken). Wij zullen op korte termijn daar voorstellen voor doen.

De tekst is ook als pdf downloadbaar hier op de site

-

Kwaliteitsverbetering Centrum Noord1

In een tweetal reacties op onze oproep commentaar te leveren op het concept-maatregelenpakket voor het project Centrum-Noord, werd ons een te negatieve opstelling verweten. In zekere zin hebben die indieners gelijk: wij vinden het plan inderdaad slecht. We zullen uitleggen waarom.
Hiervoor moeten we terug gaan naar de eerste van een reeks projecten die alle beoogden binnen een beperkt gebied de verkeerssituatie te verbeteren, maar resulteerden in verplaatsing van het probleem naar omliggende gebieden, omdat maatregelen ontbreken om het autoverkeer in heel Den Haag terug te dringen, met name het forensenverkeer, dat Den Haag vooral vanaf de A44 en de Utrechtse Baan binnenkomt.