In de wijkkrant van maart/april hebben wij u op de hoogte gesteld van de situatie rond het verkeersplan Centrum-Noord. Hierbij de nieuwe ontwikkelingen:

Op 15 april j.l. heeft de gemeenteraad het voorstel van de werkgroep Centrum Noord met 31 tegen 11 stemmen aangenomen. Wel met een flink aantal amendementen, waarvan de belangrijkste waren:

1. voordelen in Centrum-Noord mogen niet leiden tot nadelen elders.

2. voor elke maatregel moet draagvlak zijn bij MKB Den Haag en VNO-NCW Den Haag.

3. bewoners en ondernemers Schilderswijk en Transvaal moeten gehoord worden.

4. de Waldeck Pyrmontkade moet ontlast worden

5. voor alle maatregelen moet er sterk gemonitord worden, ook voor de gevolgen voor de  rest van de stad. In het geval van negatieve gevolgen daar dient de uitvoering worden opgeschort of de maatregel zelfs geannuleerd.

UPDATE  PROJECT CENTRUM-NOORD/OKT.2020

 Op 9 september j.l. is de uiteindelijke versie van het advies “project Centrum-Noord” aan wethouder van Asten aangeboden. In dit advies zijn alle opmerkingen/bezwaren van Kortenbos opgenomen zoals wij dat wilden. Dat was een van de voorwaarden, die wij hadden gesteld om met medeondertekening akkoord te gaan.
Op 8 oktober j.l. hebben een aantal bewonersorganisaties en BIZ’s (Bedrijven Investeringszones ofwel ondernemersorganisaties) ten westen van de omstreden “halve knip” bij het Scheveningse Veer een mail gestuurd aan het College van B&W en de Raadscommissie Leefomgeving. De Wijkorganisatie Kortenbos is een van de ondertekenaars. De essentie van de mail is dat de organisaties zich grote zorgen maken over vooral deze maatregel, maar toch besloten hebben hun oordeel uit te stellen tot na de evaluatie van de proef er mee. Wij stemden hier mee in omdat we vinden de belangen van Kortenbos het beste te kunnen behartigen door in het project te blijven. Dit standpunt werd ook door de meerderheid van de op de informatiebijeenkomst van 23 juli aanwezige Kortenbossers onderschreven.
De complete tekst van de mail aan de gemeente vindt u apart op deze site, evenals het in de mail genoemde memorandum van Kortenbos. Dit memorandum komt in grote lijnen overeen met het Wijknieuws online artikel op de voorpagina van de Kortenboskrant van sept./okt.

 

Voor vragen en opmerking kunt u een email sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ben Schotel.
16 oktober 2020

Kwaliteitsverbetering Centrum Noord1

In een tweetal reacties op onze oproep commentaar te leveren op het concept-maatregelenpakket voor het project Centrum-Noord, werd ons een te negatieve opstelling verweten. In zekere zin hebben die indieners gelijk: wij vinden het plan inderdaad slecht. We zullen uitleggen waarom.
Hiervoor moeten we terug gaan naar de eerste van een reeks projecten die alle beoogden binnen een beperkt gebied de verkeerssituatie te verbeteren, maar resulteerden in verplaatsing van het probleem naar omliggende gebieden, omdat maatregelen ontbreken om het autoverkeer in heel Den Haag terug te dringen, met name het forensenverkeer, dat Den Haag vooral vanaf de A44 en de Utrechtse Baan binnenkomt.

 

Hierbij een overzicht van de in het project Centrum-Noord beoogde alternatieve uitvalsroutes voor Kortenbos en het standpunt van de wijkorganisatie.

1. Hoge Wal-Zeestraat-Sophiastraat-Alexanderstraat-Mauritskade,
2. Hoge Wal-Noordeinde-Oranjestraat-Parkstraat-Mauritskade.
3. Hoge Wal-Zeestraat-Javastraat.
4. Vondelstraat-Elandstraat-Waldeck Pyrmontkade-Stadhouderslaan-Johan de Wittlaan-Teldersweg-Raamweg.
5. Prinsegracht of Lijnbaan-Vaillantlaan-Calandstraat-Neherkade.

27c41998 be3c 446f 9815 cce33c7b2a63 omleidingskaart parallelweg v5b met winkelwagen onlineIn april 2019 informeert de gemeente de gemeenteraad over
verkeersmaatregelen in de Schilderswijk en Stationsbuurt. De belangrijkste
maatregelen zijn het afsluiten van de Hoefkade tussen Fannius
Scholtenstraat (zeg maar Oranjeplein) en Naaldwijksestraat (dat is dus in
wezen een “knip”) en van de Parallelweg tussen viaduct De Put en station
Hollands Spoor. Voor de afsluitingen is toestemming gegeven volgens een
formeel verkeersbesluit. Dit betekent dat het besluit ter inzage heeft
gelegen en dat belanghebbenden erop konden reageren. Dit is ook
gebeurd; B.en W. heeft alle reacties en suggestie beoordeeld en waar
mogelijk het plan daarop aangepast. De gemeente heeft vooraf ook met
bewoners- en ondernemersorganisaties gesproken en inloopavonden
georganiseerd. De gevolgde procedure was ongetwijfeld correct. Meer
informatie, incl. ingebrachte vragen, zijn te vinden in het bestuurlijk stuk
RIS303201.
Een inbreng en de reactie daarop van de gemeente is voor Kortenbos ook
van belang: er wordt een toename van het verkeer op de Vaillantlaan
verwacht. De gemeente belooft een “verkenning”, waarin alle aspecten van
die toename worden onderzocht. De uitslag van die verkenning werd in het
najaar verwacht. Maar voor zover ons bekend is die uitslag er nog niet.
Inmiddels zijn de afsluitingen van kracht geworden en hebben geleid tot
chaos een lange omwegen. Inwoners hebben een petitie gestart om de
afsluitingen ongedaan te maken.
Ook hier weer hetzelfde verhaal: lange omwegen en dus meer auto’s en
dus luchtvervuiling elders.

Auteur: Ben Schotel, vice-voorzitter WO Kortenbos

Lees ook:

https://www.ad.nl/den-haag/schilderswijk-schrikt-van-gevolgen-afsluitingen-en-komt-in-opstand-de-fiets-is-geen-wondermiddel~a902cfa4/