Afdrukken
Categorie: centrum-noord

27c41998 be3c 446f 9815 cce33c7b2a63 omleidingskaart parallelweg v5b met winkelwagen onlineIn april 2019 informeert de gemeente de gemeenteraad over
verkeersmaatregelen in de Schilderswijk en Stationsbuurt. De belangrijkste
maatregelen zijn het afsluiten van de Hoefkade tussen Fannius
Scholtenstraat (zeg maar Oranjeplein) en Naaldwijksestraat (dat is dus in
wezen een “knip”) en van de Parallelweg tussen viaduct De Put en station
Hollands Spoor. Voor de afsluitingen is toestemming gegeven volgens een
formeel verkeersbesluit. Dit betekent dat het besluit ter inzage heeft
gelegen en dat belanghebbenden erop konden reageren. Dit is ook
gebeurd; B.en W. heeft alle reacties en suggestie beoordeeld en waar
mogelijk het plan daarop aangepast. De gemeente heeft vooraf ook met
bewoners- en ondernemersorganisaties gesproken en inloopavonden
georganiseerd. De gevolgde procedure was ongetwijfeld correct. Meer
informatie, incl. ingebrachte vragen, zijn te vinden in het bestuurlijk stuk
RIS303201.
Een inbreng en de reactie daarop van de gemeente is voor Kortenbos ook
van belang: er wordt een toename van het verkeer op de Vaillantlaan
verwacht. De gemeente belooft een “verkenning”, waarin alle aspecten van
die toename worden onderzocht. De uitslag van die verkenning werd in het
najaar verwacht. Maar voor zover ons bekend is die uitslag er nog niet.
Inmiddels zijn de afsluitingen van kracht geworden en hebben geleid tot
chaos een lange omwegen. Inwoners hebben een petitie gestart om de
afsluitingen ongedaan te maken.
Ook hier weer hetzelfde verhaal: lange omwegen en dus meer auto’s en
dus luchtvervuiling elders.

Auteur: Ben Schotel, vice-voorzitter WO Kortenbos

Lees ook:

https://www.ad.nl/den-haag/schilderswijk-schrikt-van-gevolgen-afsluitingen-en-komt-in-opstand-de-fiets-is-geen-wondermiddel~a902cfa4/