Hierbij een overzicht van de in het project Centrum-Noord beoogde alternatieve uitvalsroutes voor Kortenbos en het standpunt van de wijkorganisatie.

1. Hoge Wal-Zeestraat-Sophiastraat-Alexanderstraat-Mauritskade,
2. Hoge Wal-Noordeinde-Oranjestraat-Parkstraat-Mauritskade.
3. Hoge Wal-Zeestraat-Javastraat.
4. Vondelstraat-Elandstraat-Waldeck Pyrmontkade-Stadhouderslaan-Johan de Wittlaan-Teldersweg-Raamweg.
5. Prinsegracht of Lijnbaan-Vaillantlaan-Calandstraat-Neherkade.

 

ROUTES 1 en 2 geven geen soelaas voor de Mauritskade; de bewoners daar zullen zeker tegen ageren; ook de ondernemers op het Noordeinde zullen er niet gelukkig mee zijn.
ROUTE 3 verplaatst alleen het verkeer/vervuiling van Mauritskade naar Javastraat; het is bovendien een langere route.
Alle 3 routes lopen via het kruispunt Scheveningse Veer/Zeestraat. Zonder verkeerslichten daar wordt dat een chaos. En om onbegrijpelijke redenen wil men die daar niet. Kennelijk kan autoverkeer wel met verkeerslichten geregeld worden, maar fietsverkeer niet, zelfs niet als dat de veiligheid van fietsers ten goede zou komen
ROUTE 4. Deze route zou qua doorstroming hier en daar nog wel verbeterd kunnen worden, zoals een verbeterde invoeging van Teldersweg naar Raamweg en verbetering van het kruis- punt Stadhouderslaan-Johan de Wittlaan (terugdraaien van de onzinnige versmalling naar 1 rijbaan en installatie van verkeerslichten voor fietsers). Maar de route is ruim 3 x zo lang als die over de Mauritskade met de bijbehorende extra luchtvervuiling. Bovendien klagen de bewoners van de Waldeck Pyrmontkade al lang steen en been over wat zij als een racebaan beschouwen en is het stuk Elandstraat tussen Zoutmanstraat en Waldeck Pyrmontkade voor fietsers levensgevaarlijk (niet in de laatste plaats veroorzaakt trouwens door die fietsers zelf).
ROUTE 5. De Vaillantlaan is al jaren een overbelaste straat die midden door een dichtbevolkte woonwijk loopt. De gemeente zegt wel de verkeerslichten te willen aanpassen, maar als dat de oplossing zou zijn, waarom is dat dan al niet veel eerder gebeurd. Daarbij komt dat de route alleen relevant is voor verkeer richting Rotterdam en niet voor verkeer richting A4, A44 en A12.

Het zal duidelijk zijn dat al deze alternatieve routes voor Kortenbos niet acceptabel zijn.

Tenslotte: wij hebben in het begin van het project al een alternatief gepresenteerd: zorg er voor dat het verkeer over de 3 doorgaande routes (Mauritskade, Javastraat en Laan Copes) zo vlot mogelijk kan doorlopen, daarbij het verkeer zo eerlijk mogelijk verdelend. Ook als OV en fiets daarbij een veertje moeten laten; fietsers en OV vervuilen niet, hortend en stotend autoverkeer wel. Dit voorstel werd nooit serieus genomen, laat staan besproken.

Auteur: Ben Schotel, vice-voorzitter Wijkorganisatie Kortenbos